NASZA OFERTA

Zarząd spółki ma przyjemność zaprezentować Państwu ofertę dotyczącą świadczonych przez nas usług w zakresie ochrony przeciwpożarowej:

 1. Opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
 2. Opracowywanie projektów rozmieszczania sprzętu gaśniczego, znaków bezpieczeństwa ochrony ppoż. i ewakuacyjnych,
 3. Doradztwo w zakresie ochrony przeciwpożarowej, zabezpieczenia ppoż,
 4. Opracowywanie ekspertyz i opinii w zakresie ochrony ppoż.,
 5. Wyposażenie obiektów w podręczny sprzęt gaśniczy,
 6. Uszczelnienia przejść instalacyjnych, szczelin i dylatacji,
 7. Badania parametrów hydraulicznych sieci hydrantowej,
 8. Przygotowanie obiektów do odbioru przez Państwową Straż Pożarną,
 9. Pomiary, naprawy i konserwacje instalacji odgromowej,
 10. Pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,
 11. Montaż drzwi i klap przeciwpożarowych,
 12. Pomiary natężenia oświetlenia,
 13. Szkolenie ppoż. i BHP,
 14. Przeglądy techniczne (konserwacja) sprzętu gaśniczego,
 15. Naprawy sprzętu gaśniczego.

Wykonujemy szybko, profesjonalnie i po cenach konkurencyjnych !

Komentarze są wyłączone.